Begravning och sorgearbete

Att sörja ett missfall är att sörja ett liv som aldrig hann bli av. En begravning kan bli en viktig del i sorgeprocessen. Du kan vända dig till en sjukhuspräst för att få hjälp med det praktiska kring begravningen.

Att drabbas av ett missfall kan ofta kännas väldigt svårt, framför allt om det hunnit gå en bit in i graviditeten. Samtidigt finns det inga färdiga ritualer som alltid används vid missfall. Det viktigaste kan vara att låta sorgen finnas och att hitta det som känns rätt för just dig.

En begravning är möjlig

Vid dödsfall är det många som tycker att en begravning är en viktig del av sorgearbetet, och den kan bli det även vid missfall. Det är möjligt att ordna en begravning och låta ditt ofödda barn få sin sista vila i en kista eller urna som du valt. För vissa kan det kännas tabu att sörja någon som aldrig hann födas och leva, men att det blir en sorgeprocess är inte konstigt. En viktig del av sorgen blir att sörja det liv som aldrig blev, det ni aldrig fick dela med varandra. I Svenska kyrkan finns ingen nedre gräns för hur tidigt ett missfall kan vara för att ha en begravning, och det är möjligt att vända dig till en sjukhuspräst för att få hjälp med det som behöver ordnas inför begravningen.

Vad behöver du i sorgen?

”Ett missfall minskar inte möjligheten att bli gravid igen.” Skriver 1177.se

Vad behöver du för att ta hand om dig i sorgen? Är det att tänka på att du kan bli gravid igen, distrahera dig, eller fokusera på begravningen genom att välja blommor och musik? Det finns inga rätt eller fel, det viktiga är att du försöker ta hand om dig själv.