Därför ska du som förälder spara till pensionen

Att ha en låg lön eller arbeta deltid kan stå dig dyrt den dagen du ska gå i pension. Därför är det viktigt att tidigt börja planera för livet efter att du slutat arbeta i god tid. Ju tidigare du börjar spara desto bättre är det. Tiden gör bland annat att dina pengar kan växa på egen hand.

Om du vill ha ett bekvämt liv på ålderns höst är det betydelsefullt att planera och spara till pensionen. De ekonomiska beslut som du fattar nu påverkar nämligen din framtida pension. Därför är det av största vikt att planera ekonomin inför ålderns höst för att kunna njuta av livet utan ekonomiska bekymmer. För många blir det en stor ekonomisk omställning att bli pensionär. Om du redan nu planerar och strukturerar din ekonomi är du dock bättre förberedd och omställningen blir inte lika stor.

Räkna på pensionen

Pensionen består av tre delar; den allmänna pensionen, tjänstepensionen och den privata pensionen. Den allmänna pensionen bygger på den inkomst du haft under åren du arbetat. Tjänstepension är något många anställda får och som finansieras av arbetsgivaren. Den privata pensionen är helt frivillig och något som du själv sparar till. En del gör bedömningen att deras allmänna pension och tjänstepension är tillräckligt bra och att det inte behövs något privat sparande. Tror du att din pension kommer att bli lite mager är det däremot en god idé att spara själv.

Börja pensionsspara tidigt

Om du ska spara till pensionen är det fördelaktigt att börja tidigt och ha en plan. Om du börjar tidigt behöver du inte spara en lika stor summa varje månad för att få samma slutresultat som om du börjar senare och sparar mer. Börjar du tidigt med att pensionsspara kan du även dra nytta av ränta-på-ränta effekten som gör att dina pengar växer. Under småbarnsåren är det inte alltid enkelt att ha utrymme i ekonomin att kunna spara stora summor till pensionen. Då är det bra att ha börjat tidigt. Tänk på att allt du kan spara under den tiden är bra. För att kunna spara som förälder är det betydelsefullt att se över ekonomin. Försök att dra in på onödiga utgifter som du inte behöver och lägg pengarna på pensionskontot istället.

Kvinnor behöver spara mer än män

Under småbarnsåren är det inte sällan som någon av föräldrarna arbetar deltid. Eftersom pensionen grundas på inkomsten påverkar deltidsarbete pensionen. Om du i din familj inte delar på ansvaret är det viktigt att den förälder som är hemma mer och arbetar deltid blir kompenserad på något sätt. Det är möjligt att bland annat föra över pensionsrätter eller spara i den andre förälderns namn. Det finns fortfarande pensionsorättvisa mellan könen. En kvinna måste i en del fall lägga ett fyrsiffrigt belopp i extra pensionssparande varje månad i flera år för att få samma pension som en man. Det beror på att det än idag är stora skillnader i löner mellan könen trots att arbetsuppgifterna är lika.

Tips för att förbättra pensionen:

  • Prata med din partner och se över pensionsutsikterna.
  • Kompensera med extra sparande för den förälder som arbetar deltid.
  • Se över pensionen en gång per år.
  • Spara i aktier eller fonder.