Så blir skilsmässan smidig

Det är inte alltid som ett förhållande håller livet ut och när en skilsmässa står inför dörren kan juridisk rådgivning vara en fördel. En juridisk person kan hjälpa till att reda ut eventuella oklarheter men också bidra till att processen blir smidig. När barn är inblandade är det viktigt att de kommer i första hand.

Livet blir inte alltid som tänkt och att genomgå en skilsmässa är aldrig speciellt angenämt. När det finns barn med i bilden är det viktigt att för deras skull göra processen så smidig som möjligt. Innan du och din äkta hälft bestämmer er för att genomgå en skilsmässa kan det därför vara bra att kontakta en familjejurist med juridisk rådgivning för att få vägledning. Det är en hel del att ta hänsyn till gällande praktiska detaljer när en skilsmässa ska genomföras och att då få vägledning är guld värt. Det kan göra allt mycket enklare och eventuella oklarheter kan lösas direkt.

Rådgivning och hjälp gör skilsmässan smidigare

Att skiljas är ett stort beslut och det är inte sällan som det finns många frågor och funderingar kring det. Genom att ta hjälp i ett tidigt skede ökar möjligheterna att processen ska bli smidig. Det första steget till en skilsmässa är att skicka in en ansökan gemensamt där det framgår att ni vill skilja er. Om det finns gemensamma barn måste en betänketid på minst sex månader genomgås innan skilsmässan går igenom men det får heller inte gå mer än 12 månader. När två äkta makar ska skiljas är det ett lagkrav på bodelning, det enda undantaget från detta är om makarna endast äger enskild egendom och det på grund av det inte finns någon gemensam egendom att dela.

Skriv avtal vad som gäller kring gemensamma barn

När det finns barn med är det bra att skriva ett avtal som reglerar omständigheterna kring barnet och vad ni har kommit överens om. Ett tydligt avtal är att föredra eftersom det minimerar risken att det ska uppstå konflikter kring otydligheter i ett senare skede.