Så separerar du lättare

Att separera är långt ifrån enkelt, speciellt med barn med i bilden. Vid en eventuell separation spelar familjerätt en stor roll. Familjerätten reglerar bland annat vårdnaden, umgängesrätt och bodelning.

När du står inför ett vägval där det handlar om att skilja dig från din partner eller ej är det bra att ha koll på familjerätt. Frågan är då; vad är familjerätt? Och det omfattar egentligen allt från samboskap till vårdnaden av barn. Om du väljer att separerar oavsett om du är gift eller sambo är det en fördel att ha koll på vad lagen faktiskt säger om umgänge och vårdnad av barn. När det kommer till vårdnaden är det vanligt med gemensam vårdnad. Gemensam vårdnad är när båda föräldrarna har beslutanderätt över barnet. Det finns dock fall där ensamvårdnad är aktuellt. Det finns olika faktorer som avgör huruvida ensamvårdnad är det bästa alternativet.

“Se till barnens bästa.” Läs mer här

Umgänge och vårdnad är inte samma sak

Om du ska separera är det viktigt att sätta barnen främst, tänk på deras bästa i första hand. Det är fördelaktigt att ha en plan när ni ska berätta för dem om separationen. Att ha en tydlig plan för hur umgänget ska se ut är bra för barnen. Umgänge handlar om hur fördelningen av barnens tid ser ut. Om du och barnens andra förälder inte kommer överens är det möjligt att få hjälp hos familjerätten som finns i varje kommun. Bodelning mellan makar och sambos ser olika ut. Vilka regler som gäller för vardera finns reglerat i familjerätten.